Het is ruim een maand geleden dat orkaan Idai een ravage aanrichtte in Mozambique. Omdat wij al in Mozambique werkten konden we snel in actie komen. Ons werk is nog lang niet klaar maar we hebben veel kunnen bereiken. Graag stuur ik u deze korte update over wat we gedaan hebben en wat er nog gaat gebeuren.

 

Dank u wel!

In heel Nederland waren mensen betrokken bij deze grote ramp in Mozambique. In totaal mochten we ruim 1 miljoen euro van u en onze partners ontvangen. Dank u wel voor uw bijdrage aan de slachtoffers van Idai in Mozambique.

 

Toegang tot schoon drinkwater
De komende tijd zullen we ons richten op het bieden van schoon drinkwater aan 15.000 mensen. Ook dat is belangrijk. Zonder schoon water, raak je snel ziek. Hiervoor bieden we schoonwatervoorzieningen zoals waterpompen en -filters. De hygiënische omstandigheden worden verder verbeterd door het bouwen van latrines (toiletten). 30.000 mensen krijgen daarnaast voorlichting hoe zij zo hygiënisch mogelijk kunnen leven in deze omstandigheden, zodat we (de verspreiding van) besmettelijke ziektes kunnen voorkomen. We zijn dankbaar dat we met uw bijdrage en door een samenwerking met Unicef, EO-Metterdaad, Bijzondere Noden, CGK-deputaten Diaconaat en ZOA zoveel mensen kunnen ondersteunen.

 

 ,

 

 

 

 

Tentenkampen
Na de ramp was het allereerst nodig dat de slachtoffers droog konden zitten. De meeste van de kleine huizen – vaak gemaakt van takken en gras – zijn niet overeind gebleven. Daarom hebben onze partners met zeil tenten neergezet. Ook ondersteunden ze mensen die in overheidsgebouwen verbleven. Nu het water gezakt is, is het mogelijk om weer terug te keren naar de plek waar de mensen vandaan komen. Dat is ook belangrijk, want juist omdat mensen zo opeengepakt leven en de hygiënische omstandigheden slecht zijn, is de kans op ziektes veel groter. We willen de mensen ondersteunen hun leven weer op te pakken.

Kleding,dekens en schoeisel kan men het gehele jaar door brengen voor de allerarmsten in Oost-Europa,Afrika en het Midden-Oosten op het depot aan de Merellaan 13 in Rijswijk-zuid/Delft-noord

 

 

 

 

 

Geen e-mailupdates meer ontvangen? Schrijf je hier uit.

Ontvang je ons magazine Hartslag al? Deze ontvang je drie keer per jaar via de post, helemaal gratis!