Dorcas haalde 180 euro op voor slachtoffers aardbeving  Sulawesi  

Delft/Rijswijk/Regio Dorcas Hulp Delft en Haaglanden heeft 180  euro opgehaald naar aanleiding van de ramp op het Indonesië eiland Sulawesi ,waarbij door een aardbeving en daarop volgende tsunami ruim 1500 mensen om het leven kwamen en ruim 60.000 mensen alles kwijtraakten.

De inzameling werd gehouden op woensdag 10 oktober j.l. gelijk met de landelijke inzameling van giro 555. Dorcas heeft samen met de andere leden van het chr. Noodhulpcluster te weten: EO Metterdaad,Red een Kind,Woord en Daad,Tear en ZOA een noodhulpactie opgestart waarbij geld werd ingezameld  om de eerste noodhulp te verlenen zoals,voedsel kookgerei, sanitatie,schoondrinkwater,tenten,matrassen,dekens,kleding,schoeisel,verpleegartikelen en medicijnen. Ook zal hulp gegeven worden bij trauma verwerking en later natuurlijk ook bij wederopbouw. Inmiddels is de eerste noodhulp onderweg en heeft ZOA 5 medische teams het gebied in gestuurd om de eerste medische hulp te verlenen.

Giften kunnen na deze actie nog steeds gegeven worden op rek.IBAN NL35  RABO 1270 1041 36 van de Rabo bank in Delft o.v.v. Noodhulp Sulawesi

Op zaterdag 24 november houdt Dorcas weer de jaarlijkse Voedselactie in Delft en Rijswijk en de regio voor de allerarmsten in Oost-Europa. Kleding, dekens en schoeisel kan men ook het gehele jaar  door brengen op het depot aan de Merellaan 13 in Rijswijk-zuid/Delft-noord