Dorcas hielp ruim 1.000.000 mensen in 2019 in Oost-Europa,Afrika en het Midden-Oosten

Delft/Rijswijk/Regio Dorcas Hulp Internationaal uit Andijk heeft in 2019 ruim 1.000.000 mensen geholpen met noodhulp,sociale hulp, structurele hulp in Oost-Europa,Afrika en het Midden-Oosten geholpen. Nog nooit werden in het 40 jarig bestaan van Dorcas zoveel mensen geholpen!

De hulp bestond naast noodhulp aan landen met rampen en oorlogen, maar met name aan veel structurele en langdurige hulpprogramma’s. Zo werden mensen geholpen aan schoon drinkwater,sanitaire voorzieningen, maar ook aan mensen die geleerd worden om een groentekas op te zetten en voedsel te kweken,te verbouwen en te verkopen wat men niet zelf nodig heeft voor eigen levensonderhoud.  Ook werden veel vaktrainingen gegeven  voor hout en metaal bewerking,werd geleerd hoe men een eigen bedrijf kon opzetten, een administratie te voeren en de financiële boekhouding bij te houden. Ook vrouwen werd geleerd kippen,geiten,schapen of koeien te houden, en wat men niet gebruikt voor eigen consumptie te verkopen. Ook werd hen geleerd zelf kleding te maken, thuis of bij een bedrijf, en eigen groentetuin aan te leggen en te onderhouden en alles wat men niet zelf nodig heeft op de lokale markt te verkopen,zodat men een eigen inkomen kan verwerven. Dit alles staat te lezen in het (Engels) talig jaarverslag wat in juni dit jaar is uitgebracht.

Dorcas is in 2017 gestopt met het vervoeren van goederen  vanuit Nederland naar Oost-Europa en Afrika, en richt sinds dat jaar steeds meer om mensen zelfstandig te maken en niet om afhankelijk te worden van hulp van buitenaf, maar hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Hiervoor werd in 2019 in totaal 27. 960.614 miljoen euro aan uitgegeven. Dit betekent dat van elke euro die werd gedoneerd 90,2 % werd besteed aan geplande ontwikkelings projecten. Er waren meer dan 1000 vrijwilligers in 2019 voor Dorcas actief. Zij bemanden 200 inzameldepots en Dorcas winkels. In de 25 regionale sorteerdepots werd vorig jaar voor 218.000 euro aan kleding,dekens en schoeisel gesorteerd en verkocht. Er werden 27.000 voedselpakketten ingezameld tijdens de 24 ste Nationale Voedselactie. Deze hadden gemiddeld een waarde van 31 euro. Ook kwam en 276.000 euro aan contanten binnen voor de verzending en transportkosten. Er werd voor 11 miljoen euro aan donaties bijeen gebracht, en meer dan 1000 kerken in heel Nederland stonden hun collecte aan Dorcas af In de afgelopen 5 jaar. Alles bij elkaar mag men spreken van een zeer gezegend jaar, voor het ledigen van de nood van de aller  armsten wereld wijd! Het volledige jaarverslag is te lezen op www.dorcas.nl

Ook Dorcas Hulp Delft en Haaglanden mag spreken van een voorspoedig 2019. Er werden 4 inzamelacties gehouden die ongeveer 30 .000 kg kleding opbrachten en een voedselactie die 20 dozen met voedsel opleverde. Daarbij opgeteld kwam ook nog de opbrengst van de Vierdaagse van Nijmegen die ruim 500 euro opbracht, voor hulp aan Jemen.

Kleding,dekens en schoeisel kan men ook het gehele jaar brengen bij het depot aan de Merellaan 13 in Rijswijk-zuid/Delft-noord, inzamelcontainer op de Staalweg 1 in Delft, op de Churchillaan 1035 in Rijswijk(grens Rijswijk-Wateringen) en in Delfgauw  op de Vreedesstraat 11