Toegang tot water- en sanitaire voorzieningen in Kenia

Dorcas helpt mensen hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren met langlopende projecten op het gebied van werk en inkomen, landbouw, kinderontwikkeling, water, hygiëne en gezondheid.

 

Waar

Siaya, een regio in het westen van Kenia, tegen Oeganda aan.

 

Waarom

In Siaya heeft het merendeel van de mensen geen toegang tot voldoende schoon drinkwater doordat veel systemen kapot zijn of slecht functioneren. Ook is er een gebrek aan sanitaire voorzieningen. Als een gevolg hiervan komen er veel ziektes voor die aan water gerelateerd zijn, zoals diarree. De nare gevolgen hiervan treffen vooral kwetsbare groepen zoals kinderen en de kindersterftecijfers in deze regio zijn dan ook hoog.

 

Doel van het project

Het verbeteren van de gezondheid van inwoners van Siaya door ze toegang te bieden tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Het project wil aantonen dat watersystemen op een duurzame manier kunnen worden onderhouden in samenwerking met de overheid en een lokaal bedrijf. We willen dat mensen hun gedrag op het gebied van hygiëne veranderen, zodat men gezonder leeft. Met behulp van reclame worden mensen gestimuleerd te investeren in verbeterde sanitaire voorzieningen. Hierdoor groeit de lokale economie.

 

Doelgroep

108.500 mensen in de rurale gebieden van Siaya.

 

Projectduur

2017 – 2022

 

Werkwijze

Zeven bestaande watersystemen worden hersteld en uitgebreid, zodat mensen altijd toegang hebben tot schoon en betaalbaar water. Wij werken samen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in prepaid watermeters. Mensen betalen vooraf met hun mobiele telefoon voor het water. De inkomsten van de verkoop worden gebruikt om de watersystemen te onderhouden.

 

De mensen die water kopen, sparen daarmee punten. Met die punten kunnen zij sanitaire producten kopen. Zo wordt er meteen gewerkt aan bewustwording over het belangrijk van gezond hygiënisch gedrag, zoals het gebruik van een toilet.

 

Mensen krijgen ondersteuning in het opzetten van een eigen bedrijf. Vanuit deze onderneming verkopen ze sanitaire producten en verdienen ze een inkomen. Dit project draagt bij aan een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen worden actief betrokken in leiderschap, het maken van beslissingen en het opzetten van een eigen bedrijf.

 

De gemeenschap zorgt er samen met het bedrijf voor dat de allerarmsten maandelijks een tegoed ontvangen voor gratis toegang tot water.