Inzameling goederen

Het inzamelen en de bestemming van goederen voor Dorcas  is veranderd!

Goederen zijn belangrijk voor ons werk. In het verleden hebben we veel mensen in onze projecten kunnen ondersteunen met goederen. Deze hulpgoederenstroom hebben we de afgelopen jaren geleidelijk afgebouwd. We zijn ons meer en meer gaan inzetten om de allerarmsten hun door God gegeven capaciteiten te laten ontdekken, deze te ontwikkelen en zo een kansrijke leefomgeving te creëren zodat mensen en gemeenschappen tot bloei komen. Een werkwijze die erop gericht is dat men op eigen benen kan gaan staan en niet van ons afhankelijk is. Dat versterkt het gevoel van eigenwaarde.

Door deze nieuwe werkwijze is het niet meer voor de hand liggend om goederen naar de landen toe te sturen. Uiteindelijk hebben mensen zelf een inkomen kunnen en daarmee spullen kopen die passen bij wat ze zelf nodig hebben. Ook dat vergroot weer hun gevoel van eigenwaarde; ze kunnen naar eigen behoefte kleding of goederen aanschaffen. Voor wie deze ontwikkeling moeilijk is, bijvoorbeeld voor ouderen of gehandicapten, zorgen we nu voor sociale vangnetten. We mobiliseren anderen in de gemeenschap om naar hen om te zien en ze te helpen. Alles lokaal gedragen en niet van Dorcas afhankelijk.

Zo werken wij aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.

Wat gebeurt er vanaf 1 oktober 2017 met de goederen die u inlevert?

In 2018 versturen we geen hulptransporten met textiel en andere goederen meer naar onze projecten. Op dit moment hebben we voldoende voorraad voor de laatste transporten. Om deze reden zullen we vanaf oktober 2017 alle goederen zo goed mogelijk proberen te verkopen. Het geld dat we daarmee ophalen, gebruiken we voor onze projecten. De opbrengst zetten we in voor een blijvende verandering. Kortom: alhoewel de goederen niet meer naar de projectlanden gaan, blijven ze onmisbaar voor Dorcas.

Hoe worden deze goederen verkocht?

Alle goede (tweedehands) goederen verkopen we via de Dorcas Winkels in Nederland. Daarnaast wordt er kleding, schoenen en ander textiel verkocht aan betrouwbare partijen met wie wij samenwerken. Dit zijn de organisaties Reshare in Oosterhout en Mana in Roemenie.

Waar worden de goederen ingenomen?

We nemen goederen in op onze inzameldepots (alleen kleding, schoenen en overig textiel*) en in onze Dorcas Winkels.

Er zijn meer dan 225 inzameldepots voor de inzameling van textiel – daar kan kleding, schoenen en overig textiel worden ingeleverd. Deze depots worden gerund door vrijwilligers die opslagruimte en tijd voor Dorcas beschikbaar stellen. We verzoeken om de kleding in een gesloten plastic zak aan te bieden en uit kostenoverweging worden er vanuit de inzameldepots geen goederen op particuliere adressen opgehaald.

*In het verleden werden op sommige inzameldepots ook andere goederen dan textiel ingenomen voor de hulp, deze inname stopt per 1 oktober 2017. Er zijn nog wel enkele inzameldepots in Friesland, Groningen en Noord-Holland die goederen blijven inzamelen voor de verkoop in een Dorcas Winkel in de omgeving.

 

Bedrijfspartijen

Wij zijn zeer geïnteresseerd in overtollige voorraad vanuit het bedrijfsleven indien we deze mogen verkopen. De verkoop van deze goederen komt volledig ten goede aan de projecten van Dorcas. Dit levert een bewezen grote bijdrage aan de projecten en is maatschappelijk verantwoord. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Teun Welvaart, team Bedrijven via tel. 0228 595900.