Dorcas 40 actief  voor de allerarmsten

Delft/Rijswijk/Regio

Dorcas Hulp Nederland en Dorcas Hulp Internationaal  al 40 actief voor de allerarmsten in Oost-Europa,Afrika en het Midden-Oosten

Dorcas begon in 1980 aan de keukentafel van de familie Groot in Andijk,  als de Chr. Vereniging voor hulp aan Gewetens vervolgden. Dirk Jan Groot en zijn vrouw, begonnen met het schrijven van brieven aan gevangenisdirecteuren en officieren van Justitie in Roemenië, Hongarije, Polen, en de voormalige Sovjet-Unie voor vrijlating van Joden en Christenen die voor hun geloof gevangen zaten.   Ook werden  mensen gemarteld of gedeporteerd naar strafkampen en gevangenissen omdat ze over hun christelijk geloof  vertelden aan hun collega’s op het werk of aan hun eigen familie of dat ze een bijbel in hun bezit hadden. Het is bezit hebben van een bijbel betekende toen in Oost-Europa dat je in een strafkamp belande of jarenlang dwangarbeid moest doen in Siberië. Ook ging men soms op reis naar Oost-Europa onder het mom van vakantie, en stopte dan een Volkswagen Kever of oude caravan vol met verboden lectuur, om dat, als men niet gepakt werd aan de grens, uit te delen aan plaatselijk kerken, priesters en predikanten. Men zag toen ook de materiële nood van de mensen die men ontmoette, en die was in veel opzichten schrijnend en hoog.

Aan alles was gebrek in Oost-Europa, kleding, schoenen, voedsel, schoolmateriaal en medische materiaal ,etc. Terug in het welvarende Nederland realiseerden de familie Groot en de inmiddels toegestroomde vrijwilligers dat men iets moest doen om  de geestelijke maar ook de materiële nood van hun medegelovigen te kunnen ledigen. Een aantal vrijwilligers besloot met de familie Groot terug te gaan naar Oost-Europa  voor een zogenaamde vakantie en meer lectuur maar ook meer materiële hulp te geven. Dit monde in de loop der jaren uit in de Stichting Dorkas(met een K)   De naam Dorkas ontleende men aan de vrouw die in de Bijbel werd beschreven als Dorkas,Dorcas is Grieks geschreven, omdat het Oude Testament in de Bijbel in het Grieks is geschreven, maar in de Joodse taal( het Hebreeuws) heet zij Tabitha . Dorkas leven wordt verteld in het boek Handelingen van het Nieuwe Testament . Haar verhaal staat in het boek Handelingen hoofdstuk 9 vanaf 36. Dorcas deed heel veel voor weduwen, door kleding voor hen te maken.

Later in de jaren 80 en 90 breidde het werk van Dorcas (nu met een C) wegens de vele internationale contacten, sterk uit, men ging zich nu ook richten op hulp in Afrika en na de eeuwwisseling kwam ook het Midden-Oosten steeds meer in beeld, en werden ook daar projecten opgestart. Het werk van Dorcas breid zich nog steeds uit, en daarom werd het kantoor in Andijk te klein en verhuisde men eind vorig jaar naar een groter pand in Almere. Dorcas werkt nu veel samen met Nederlandse en internationale organisaties en doet nu ook  steeds meer werk samen met het christelijk noodhulpcluster waarin de EO Metterdaad,Tear, ZOA,Red een Kind en Woord en Daad participeren Een belangrijk project wat nu zeer actueel is, is de wereldwijde corona pandemie, waarbij landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië zeer zwaar worden getroffen en concrete  hulp door Dorcas en haar partners over heel de wereld nu heel hard nodig is.

 

p.a. W. van Dorp

Merellaan 13

2289 EC Rijswijk-zuid/Delft-noord

070-415 10 13

06-485 25 932

dorkashulpdelft@hotmail.com

www.dorcashulpdelft.nl