Dorcas vrijwilliger Wim van Dorp ontving lintje van de Koning

Dorcas vrijwilliger Wim van Dorp heeft op vrijdag 26 april, samen met 6 andere inwoners van Rijswijk een lintje gekregen  voor zijn  jaren  lange werk als vrijwilliger voor de chr. Hulp en ontwikkelings organisatie Dorcas in Almere, en werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wim begon zijn werk voor Dorcas(toen nog met een k gespeld als Dorkas)in 1990 toen in augustus dat jaar de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië uitbrak. Hij was toen zo aangegrepen door de beelden die hij toen op TV zag, dat hij besloot iets te doen voor de slachtoffers van deze oorlog.  Dit resulteerde in de eerste kledingactie in december 1990 bij de voormalige Agrarische Hogeschool  aan de Vrijenbanselaan in Delft. Er werd toen ruim 30 ton kleding, dekens schoeisel  ,voedsel en  ook geld opgehaald.

Dit zou een eenmalige actie worden, maar toen de oorlog in Joegoslavië zich maar jaar op jaar voortsleepte, werden ook de inzamelacties steeds permanenter, zo zelfs dat de inzamelingen elke drie maanden dit  zich herhaalden tot aan 2018 aan toe, en wordt tot op heden nog elke dag kleding en schoeisel gebracht op het inzameldepot aan de Merellaan 13 in Rijswijk-zuid/Delft-noord.

Wim was in 1985 begonnen met de Vierdaagse van Nijmegen, en liet zich dan ook elk jaar sponseren voor een Dorcas project. Dit alles en nog veel meer wat Wim deed als vrijwilliger voor o.a. Delft voor Elkaar, het Vermeercentrum, museum Tetar van Elven, het voormalig Techniek Museum Delft en bij de Oude en Nieuwe Kerk als gids en vrijwilliger  was aanleiding van zijn vrouw om hem voor te dragen voor een lintje, wat voor hem als een totale verrassing kwam!

Er werden landelijk 3372 lintjes uitgereikt, een record dit jaar In totaal zijn voor de lintjesregen 2024 ongeveer 3580 voorstellen ingediend. Dit zijn er ruim 500 meer dan in 2023 en bijna 300 meer dan in 2022. Iedereen kan zo’n voorstel doen, zowel burgers als organisaties, bij de gemeenten waar degene die de onderscheiding zou moeten krijgen woont. Eerst brengen de burgemeesters en vervolgens de commissarissen van de Koning een advies uit over deze voorstellen. Daarna komt het voorstel met beide adviezen terecht bij het Kapittel voor de Civiele Orden, het adviesorgaan van de Nederlandse regering over Koninklijke onderscheidingen. Op advies van het Kapittel worden door de diverse ministers de kandidaten voorgedragen bij Zijne Majesteit de Koning. Deze ondertekent op zijn beurt het Koninklijk Besluit.

Omdat de vraag naar goede gebruikte kleding en schoeisel wereldwijd nog steeds toeneemt, blijft Wim nog steeds deze goederen 7 dagen per week inzamelen.

Wie dus nog goede gebruikte kleding en schoeisel  over heeft voor de mensen die onder de armoede grens leven in Oost-Europa,Afrika en het Midden-Oosten kan dit elke dag afgeven op Merellaan 13 in Rijswijk-zuid/Delft-noord, op de Churchillaan 1035 in Rijswijk en op de Vreedestraat 11 in Delfgauw. Op zaterdag 18 mei is er ook weer een kledinginzamelactie op deze bovenstaande adressen. Meer info over het werk van Dorcas in deze regio vindt u op www.dorcashulpdelft.nl of tel 070-415 10 13/06-485 25 932