Dorcas vrijwilliger Wim van Dorp  uit Rijswijk-zuid/Delft-noord zoekt wandelaars die willen trainen lopen en sponseren tijdens 106e Vierdaagse van Nijmegen.

Dorcas-vrijwilliger Wim van Dorp uit Rijswijk-zuid/Delft-noord zoekt sportieve wandelaars die willen trainen en lopen voor de  106e Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen in Nijmegen die dit jaar gehouden wordt van 16 – 19 juli 2024. “Ik train en loop al jaren alleen maar samen lopen is veel leuker!”, aldus Wim van Dorp. “En het zou helemaal leuk zijn als we samen  ons laten sponsoren  voor waterprojecten in Kenia.”

Wim van Dorp weet waarover hij praat: al 38 keer eerder liep hij de Vierdaagse. Eerst met zijn vader die de tocht der tochten 30 keer heeft gelopen, en later alleen, maar dan wel met ruim 35.000 andere wanderelaars En nog altijd is hij enthousiast: “Het is niet alleen het wandelen maar ook de sfeer. Dat is echt uniek.” Wim hoopt zelfs in 2025 voor de 40e keer te lopen en verheugt zich daar nu al op.

Nijmeegse Vierdaagse

De Vierdaagse begon in 1917 als trainingsmars voor 60 militairen. Inmiddels is het uitgegroeid tot het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld. Er worden drie afstanden gelopen, van elke dag 30,40 of 50 km van dinsdag tot vrijdag met start en finisch in Nijmegen en elke dag een andere doorkomst plaats: 1 ste dag Elst, 2e dag Wychen, 3e dag Groesbeek en  4e dag Malden voor de 30 km lopers en Cuyk voor 40 en 50 km lopers.   Wandelaars worden naar leeftijd ingedeeld welke afstand zij reglementair moeten lopen om voor een Vierdaagse Kruis in aanmerking te komen. Het Vierdaagse Kruis is trouwens ook een Koninklijke beloning, ooit in 1934 ingesteld door Koningin Wilhelmina “wegens bewezen marsvaardigheid”want naast ruim 35.000 individuele lopers, lopen er ook nog steeds meer dan 4000 militairen mee. In totaal lopen er meer dan 70 nationaliteiten mee Zo mogen militairen als zij de tocht volbracht hebben een Vierdaagse lintje op hun uniform dragen. De spectaculaire inkomst in Nijmegen vrijdag op de Via Gladiola met ruim 100.000 toeschouwers langs de kant vormt het hoogtepunt van de Vierdaagse!

Wim wil ook graag andere Vierdaags wandelaars enthousiast maken voor Dorcas. Bijvoorbeeld door samen een bedrag voor waterprojecten in Afrika bij elkaar te lopen. Door klimaatverandering valt er teveel regen in bijv. Mozambique en Kenis waardoor er overstromingen ontstaan. Hierdoor raakten duizenden hun huizen en oogsten kwijt. Daarom werkt Dorcas aan waterbekkens waarin overtollig water kan worden opgevangen. Zo zijn inwoners veiliger, worden oogsten gered en kunnen droge periodes worden overbrugd.

Wie met deze ervaren Vierdaags wandelaars wil trainen voor de komende Vierdaagse, kan vrijblijvend contact opnemen met Wim van Dorp (070-415 10 13 of 06-485 25 932). Wie meer wil weten over zijn activiteiten voor Dorcas, kan terecht op www.dorcashulpdelft.nl. Inschrijven voor de Vierdaagse 2024 kan vanaf 12 februari.  Kinderen vanaf 12 jaar kunnen al meelopen !Op: www.4daagse.nl Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar 115,00 euro. Voor onderdak kan men kijken op www.vierdaagsebed.nl Niet meelopen, maar toch bijdrage aan het waterproject in Kenia? Stort dan 1.06 euro op rek. NL35  RABO 1270 1041 36 op naam van Dorcas Hulp Delft en Haaglanden te Rijswijk, o.v.v. Vierdaagse 2024